مجتمع صنفی انبوه سازان فارس

اجرای پروژه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته در مجتمع صنفی انبوه سازان ( اجرا شده با دوربین های لانگسی )